Finn Tüchsen om arbejdstider og helbred


Lange arbejdsdage og lange arbejdsuger - en oversigt over den videnskabelige litteratur

 • Indholdsfortegnelse
 • Konklusion


  Det internationale kræftforskningsinstitut klassificerer skift-arbejde som muligvis kræftfremkaldende for mennesker (grp. 2A)


  Skæve arbejdstider og hjertesygdom - en kritisk vurdering af litteraturen (under udarbejdelse)

  Resumeer om arbejdstidsundersøgelser på Arbejdsmiljøinstituttets hjemmeside

 • Natarbejde, lys om natten og risiko for brystkræft

 • Danske skifteholds- og dagarbejderes arbejdsmiljø
 • Arbejdsulykker og lange arbejdstider
 • Medfører skifteholdsarbejde dårlige helbredsvaner?